Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

cap treo

Xe đưa rước khách ở cổng sau chùa bà Núi Sam đến khu vực cáp treo Núi Sam - Video: BỬU ĐẤU

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

HIỆN ĐANG PHÁT: Trong nước

cap treo

cap treo

Logo Tuổi trẻ Tuổi trẻ

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon