Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hàng trăm thương binh tập trung trước cổng VFF chờ mua vé trận Việt Nam - Malaysia

Logo Infonet Của Quang Hùng của Infonet | Trang chiếu 1 / 12: Hàng trăm thương binh tập trung trước cổng VFF chờ mua vé trận Việt Nam - Malaysia

Hàng trăm thương binh tập trung trước cổng VFF chờ mua vé trận Việt Nam - Malaysia

© Infonet

Tin khác từ Infonet

image beaconimage beaconimage beacon