Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hệ thống 'mắt thần' ghi nhận 12.000 vi phạm giao thông trên cao tốc

image beaconimage beaconimage beacon