Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Khác biệt giữa lễ nhậm chức của Biden và các đời tổng thống Mỹ

image beaconimage beaconimage beacon