Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Một phần dài 2 phút trong video được Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội - Nguồn: Tài khoản Twitter của Tổng thống Trump

Một phần dài 2 phút trong video được Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon