Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

nhặt rác 10-3

Nhóm bạn trẻ nhặt rác tại đền tưởng niệm các Vua Hùng sáng 21-4 - Video: CÔNG TRIỆU

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

HIỆN ĐANG PHÁT: Trong nước

nhặt rác 10-3

nhặt rác 10-3

Logo Tuổi trẻ Tuổi trẻ

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon