Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại sự kiện khai trương trang thông tin đặc biệt về Đại hội XIII của Đảng. Clip Trần Vương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại sự kiện khai trương trang thông tin đặc biệt về Đại hội XIII của Đảng. Clip Trần Vương

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon