Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Quốc lộ 1A, đường sắt qua Thừa Thiên Huế ngập sâu

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon