Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Sinh viên Phạm Ngân Đến (quê Quảng Ngãi, sinh viên năm nhất Trường ĐH Tài chính Maketing) chia sẻ lý do về quê - VIDEO: HOÀNG LỘC

Sinh viên Phạm Ngân Đến (quê Quảng Ngãi, sinh viên năm nhất Trường ĐH Tài chính Maketing) chia sẻ lý do về quê - VIDEO: HOÀNG LỘC

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon