Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Thiết bị bay “Stormbee UAV S-20”, trị giá 5 tỉ đồng của Portcoast - Video: ĐÔNG HÀ

Thiết bị bay “Stormbee UAV S-20”, trị giá 5 tỉ đồng của Portcoast - Video: ĐÔNG HÀ

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon