Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tiếp viên Vietnam Airlines mắc COVID-19: Vi phạm quy chế... sa thải?

Tiếp viên Vietnam Airlines mắc COVID-19: Vi phạm quy chế... sa thải?

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon