Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trực thăng, đặc công giải cứu những người trên tàu mắc cạn

image beaconimage beaconimage beacon