Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tuyến phố hơn 400 mét thi công gần 2 năm chưa xong

image beaconimage beaconimage beacon