Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

UAV tàng hình Nga thử nghiệm gắn tên lửa diệt tiêm kích

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon