Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Video] Nhiều người dân tại Hà Nội thờ ơ với hầm đường bộ

[Video] Nhiều người dân tại Hà Nội thờ ơ với hầm đường bộ

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon