Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Xe bay tốc độ 240 km/h có thể gấp gọn cánh

Đọc bài gốc tại đây.

image beaconimage beaconimage beacon