Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Xe biển xanh quay đầu 'bát nháo' giữa cầu Thăng Long

image beaconimage beaconimage beacon