Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ông Trump phàn nàn máy bay thương mại quá hiện đại vừa nguy hiểm vừa tốn kém

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VTC

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon