Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Đà Nẵng ghi thêm 14 ca dương tính COVID-19, 12 ca là nhân viên TMV AMIDA

Đà Nẵng ghi thêm 14 ca dương tính COVID-19, 12 ca là nhân viên TMV AMIDA

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon