Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Đọc báo cùng bạn 12-5 | Kịch bản phòng dịch trong ngày bầu cử

Các cán bộ tại tổ bầu cử số 1 (quận Tây Hồ, Hà Nội) vận chuyển một chiếc máy xịt cồn sát khuẩn tay ra địa điểm bầu cử Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon