Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Đoạn video trên TikTok khiến người dân Đài Loan xôn xao - Nguồn: TikTok

Đoạn video trên TikTok khiến người dân Đài Loan xôn xao - Nguồn: TikTok

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon