Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Đủ loại đặc sản vùng miền xuất hiện tại hội chợ

Ngay sau giờ khai mạc, hội chợ thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm - VIDE0: NGUYỄN TRÍ

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon