Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

99,33% đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành nghị quyết quan trọng

Logo Dân Việt Dân Việt 08/11/2018 P.V
(Dân việt) Sáng 8.11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 với 99,33% ĐBQH có mặt tán thành.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn thể Nghị quyết, các đại biểu đã biểu quyết riêng về mục 1.2 với 12 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội với 446/449 đại biểu tán thành (chiếm 91,96%).

Theo đó, chỉ tiêu đầu tiên xác định tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24-24,5%; số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%...

Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP năm 2019 từ 6,6-6,8%. Ảnh: Lao động © danviet.vn Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP năm 2019 từ 6,6-6,8%. Ảnh: Lao động

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu có ý kiến đề nghị quyết định chỉ tiêu GDP tăng 6,8-7%; có ý kiến đề nghị nên giữ như năm 2018 từ 6,5-6,7%.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng nêu rõ: Quốc hội cơ bản tán thành nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị trong các báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát chuyên đề.

Một nội dung quan trọng cũng được Nghị quyết của Quốc hội lưu ý là thực hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; khẩn trương triển khai việc tách chức năng quản lý nhà nước với quản lý của các đơn vị sự nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong tất cả các lĩnh vực; chuyển giao dịch vụ công đối với những lĩnh vực mà xã hội và thị trường có thể đảm nhận được; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ.

TIN KHÁC TỪ DÂN VIỆT

image beaconimage beaconimage beacon