Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bà Tanja Erichsen, quyền giám đốc bộ phận cảnh báo dược của Cơ quan Dược phẩm Đan Mạch, ngất xỉu và té xuống đất trong lúc ông Soren Brostrom, giám đốc cơ quan Y tế quốc gia Đan Mạch, đang phát biểu vào ngày 14-4-2021 - Nguồn: YOUTUBE

Bà Tanja Erichsen, quyền giám đốc bộ phận cảnh báo dược của Cơ quan Dược phẩm Đan Mạch, ngất xỉu và té xuống đất trong lúc ông Soren Brostrom, giám đốc cơ quan Y tế quốc gia Đan Mạch, đang phát biểu vào ngày 14-4 - Nguồn: YOUTUBE

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon