Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Báo Nga: Mỹ và đồng minh áp dụng tiêu chuẩn kép khi không kích Syria

image beaconimage beaconimage beacon