Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Có gì ở bản đồ cây xanh Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ 4.0?

Tạo lập nên kho dữ liệu lớn về cây xanh ở Việt Nam; Toàn bộ chiến dịch trồng cây, chăm sóc hệ thống cây xanh trên phạm vi cả nước & từng địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý sẽ được cập nhật thông tin, hiện trạng thường xuyên... – đây là những tính năng của bản đồ số hóa cây xanh đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai, thông qua ứng dụng công nghệ số 4.0 trên điện thoại thông minh.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon