Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Cảnh đánh nhau dữ dội của hai golf thủ giống như "trận quyền Anh hạng nặng" - Nguồn: Daily Mail

Cảnh đánh nhau dữ dội của hai golf thủ - Nguồn: Daily Mail

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon