Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Cầu thủ bóng đá người Brazil Bryan Borges đã trở thành "hộ sinh" bất đắc dĩ

Cầu thủ bóng đá người Brazil Bryan Borges đã trở thành "hộ sinh" bất đắc dĩ - Nguồn: FocusOn News Agency

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon