Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Con gái lớn của Maradona là Dalma đã khóc thảm thiết khi chứng kiến "Maradona" ghi bàn trên sân - Nguồn: Ole

Con gái lớn của Maradona là Dalma đã khóc thảm thiết khi chứng kiến "Maradona" ghi bàn trên sân - Nguồn: Ole

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon