Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Dân Nha Trang “vật lộn” di chuyển trên những con đường ngập chìm trong nước

Dân Nha Trang “vật lộn” di chuyển trên những con đường ngập chìm trong nước

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon