Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Dòng người ùn ú tại sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày cuối tuần

Dòng người ùn ú tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 17-4 - Video: MINH HÒA

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon