Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Dịch COVID-19: Làm từ sáng đến đêm, người lao động chỉ kiếm được 30 nghìn

Dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho nhiều người bị ảnh hưởng, nhất là những người nghèo , những người yếu thế nhất trong xã hội.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon