Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hậu vệ Anh Tài giải thích lý do làm hàng rào ngộ nghĩnh

Hậu vệ Anh Tài giải thích lý do làm hàng rào ngộ nghĩnh và toàn cảnh tình huống cầu thủ B.Bình Dương có hành động như vái lạy trọng tài - TH: HOÀNG TÙNG

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon