Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Loạn đốt pháo nổ, pháo sáng trong đêm giao thừa Tân Sửu 2021

Pháo cấm nổ vang trời đêm giao thừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Video: NGỌC THẮNG

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon