Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Màn ăn vạ "độc nhất vô nhị" trong lịch sử bóng đá thế giới, với tác giả là Rosbin Ramos - Nguồn: The Guardian

Màn ăn vạ "độc nhất vô nhị" trong lịch sử bóng đá thế giới của Rosbin Ramos - Nguồn: The Guardian

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon