Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Photo] Người dân bỏ tục đốt vàng mã, 'thị trường cõi âm' ế ẩm

Logo VietnamPlus Của Minh Hiếu của VietnamPlus | Trang chiếu 1 / 11: Chỉ còn hai ngày nữa là đến Rằm Tháng Bảy nhưng tình hình buôn bán vàng mã trên phố Hàng Mã, Hà Nội vẫn trong tình trạng ảm đạm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Rằm Tháng Bảy nhưng tình hình buôn bán vàng mã trên phố Hàng Mã, Hà Nội vẫn trong tình trạng ảm đạm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

© Minh Hiếu/Vietnam+

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon