Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Roland Dunlap được đề cử cho "Cú nốc ao của năm" với pha nhấc bổng rồi quật mạnh đối thủ xuống sàn đấu - Nguồn: MMA Fighting

Roland Dunlap được đề cử cho "Cú nốc ao của năm" với pha nhấc bổng rồi quật mạnh đối thủ xuống sàn đấu - Nguồn: MMA Fighting

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon