Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Sau khi bắn vào chân một cầu thủ Águia Negra, cảnh sát còn cầm súng rượt theo một cầu thủ khác trên sân - Nguồn: Twitter

Sau khi bắn vào chân một cầu thủ Águia Negra, cảnh sát còn cầm súng rượt theo một cầu thủ khác trên sân - Nguồn: Twitter

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon