Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Smartphone Sony mới "lộ hàng" với 6 camera sau, 2 trước

Smartphone Sony mới "lộ hàng" với 6 camera sau, 2 trước

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon