Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Storm Alex: Heavy rains cause severe flooding in France and Italy & strong winds affected spain , uk

Bão Alex gây mưa lớn tàn phá ở Pháp và Ý, ảnh hưởng bão cũng gây gió to và mưa ở Tây Ban Nha, Anh trong ngày 3-10-2020 - Weather events

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon