Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tác phẩm Donquixote của 2 thí sinh Nguyễn Hoàng Lan Anh và Phạm Thế Phương (Trường trung cấp Múa TP.HCM) - Video: GIA TIẾN

Tác phẩm Donquixote của 2 thí sinh Nguyễn Hoàng Lan Anh và Phạm Thế Phương (Trường trung cấp Múa TP.HCM) - Video: GIA TIẾN

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon