Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi quay trở lại Nhà Trắng ngày 5-10 - Nguồn: FACEBOOK

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi quay trở lại Nhà Trắng ngày 5-10 - Nguồn: FACEBOOK

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon