Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tổng thống Trump trong lễ xá tội gà tây ở Nhà Trắng ngày 24-11-2020 - Nguồn: The Guardian

Tổng thống Trump trong lễ xá tội gà tây ở Nhà Trắng ngày 24-11-2020 - Nguồn: The Guardian

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon