Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tai nạn kinh hoàng được ví von như "phim Hollywood" trên đường đua F1 - Nguồn: The Guardian

Tai nạn kinh hoàng được ví von như "phim Hollywood" trên đường đua F1 - Nguồn: The Guardian

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon