Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tay đua Luca Corberi bị cấm thi đấu 15 năm cho hành vi "phi thể thao nhất trong lịch sử" - Nguồn: FIA

Tay đua Luca Corberi bị cấm thi đấu 15 năm cho hành vi "phi thể thao nhất trong lịch sử" - Nguồn: FIA

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon