Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tay đua mô tô người Tây Ban Nha Aron Canet bị tai nạn và khoảnh khắc kinh hoàng khi anh phải lấy hết sức bình sinh để "bò" ra khỏi đường đua - Nguồn: Fox Sports

Tay đua mô tô người Tây Ban Nha Aron Canet bị tai nạn và khoảnh khắc kinh hoàng khi anh phải lấy hết sức bình sinh để "bò" ra khỏi đường đua - Nguồn: Fox Sports

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon