Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Thủ môn Jose Artur để thủng lưới quá hài hước khiến đội nhà ABC thất bại 0-1 trước Galvez - Nguồn: JF FUT

Thủ môn Jose Artur để thủng lưới quá hài hước khiến đội nhà ABC thất bại 0-1 trước Galvez - Nguồn: JF FUT

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon