Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ sau kiện toàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ sau kiện toàn

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon