Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tiền đạo Kevin Lugo với 2 pha bỏ lỡ cơ hội "không tưởng tượng nổi" chỉ trong 1 giây - Nguồn: Peruvian Primera División

Tiền đạo Kevin Lugo với 2 pha bỏ lỡ cơ hội "không tưởng tượng nổi" chỉ trong 1 giây - Nguồn: Peruvian Primera División

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon