Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

TPHCM: Bổ nhiệm hàng loạt Hiệu trưởng đầu năm học mới

Logo Lao Động Lao Động 09/09/2019 Anh Nhàn
© Lao Động

Đầu năm học mới 2019-2020, Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, trong đó bổ nhiệm mới 5 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng. 

Danh sách bổ nhiệm nhân sự như sau:

Các cán bộ được bổ nhiệm năm học 2019-2020 © Được Lao Dong cung cấp Các cán bộ được bổ nhiệm năm học 2019-2020

Việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhằm luân chuyển lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, thay thế cá nhân nghỉ hưu theo chế độ.

Trong danh sách, sở bổ nhiệm 1 Phó Hiệu trưởng thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại các trường Trung học phổ thông Dương Văn Thì, Bình Chiểu, Hồ Thị Bi, Phong Phú, Võ Văn Kiệt, Bà Điểm năm nay bổ nhiệm các hiệu trưởng và phó hiệu trưởng mới. 

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon